Een vijver zorgt voor levendigheid en beweging in je tuin. Wanneer een vijver goed wordt onderhouden ziet deze er mooi uit. Zeer veel planten hebben ook voordeel aan water in de tuin.

Een goed ontwerp

Wanneer je een vijver in je tuin wilt gaan aanleggen is het van belang om eerst een goed ontwerp te maken. Een goede voorbereiding is erg belangrijk omdat de meeste ontwerpfouten na het uitgraven niet eenvoudig meer te corrigeren zijn.

Soort vijver

Bij het aanleggen van een vijver zijn er twee opties om uit te kiezen. Wil je een formele of een natuurlijke vijver aanleggen. Daarnaast zijn vijvers er in alle maten soms zo klein als een flinke emmer, soms een volledige vijver met een beek en watervallen.

Formele vijver
Een formele vijver heeft vaak rechte lijnen en een abrupte scheiding tussen water en tuin.

Natuurlijke vijver
Een natuurlijke vijver heeft vaak een rondere vorm waarbij de overgang tussen water en tuin natuurlijk aandoet.

Materialen

Er zijn diverse materialen waar gebruik van kan worden gemaakt om een vijver aan te leggen:

  • Folie
  • Voorgevormde vijvers
  • Beton

Bij het ontwerpen van een vijver worden normaal gesproken drie tekeningen gemaakt.

  • Een plattegrond van de tuin waar de vijver wordt aangegeven
  • Een dwarsdoorsnede van de vijver
  • Een beplantingsontwerp

Let er bij het aanleggen van de vijver op dat er voldoende zonlicht op de vijver valt. Vier uur per dag is echt wel het minimum aantal zonuren.

vijver 2

Stap 2: de vijver aanleggen

De aanleg van de vijver kan het beste gedaan worden in het voorjaar. Dit zorgt ervoor dat de vijver tijdens het groeiseizoen een biologisch evenwicht kan bereiken. In het voorbeeld hieronder wordt uitgegaan van het aanleggen van een folievijver. Bekijk voor meer informatie over de verschillende soorten folie eens deze website.

1. Grondverzet; bij het aanleggen van een vijver zal eerst het nodige graafwerk verricht moeten worden. In sommige gevallen kan de opgegraven grond in de tuin verwerkt worden, maar dit is meestal niet het geval. Deze grond zal dan afgevoerd moeten worden. Het is mogelijk om hiervoor een container te huren. Denk bij het uitgraven van de vijver er altijd aan dat je vooraf controleert of er geen riolering of elektriciteitskabels in de weg liggen. Het is tevens van belang om het grondwaterpeil te controleren. Er mag namelijk geen grondwater in de vijver lopen tijdens de aanleg. Indien nodig kan je hiervoor een pompsysteem huren.

2. Bodembescherming; nadat de vijver uitgegraven is zal de bodem bedekt moeten worden met een laag wit zand van 10 centimeter. Dit vormt een natuurlijke barrière tussen de kleigrond en de vijver. Druk het witte zand stevig aan en bedek het met een speciale beschermingsdeken. Deze bescherming is vaak ook te krijgen bij de leverancier van de vijverfolie.

3. Folie aanbrengen; nu is het tijd om de vijverfolie aan te brengen. Je kunt de maat van het benodigde folie als volgt uitrekenen:

Maximale lengte + twee x vijverdiepte + 140 cm (voor de lengte)
Maximale breedte + twee x vijverdiepte + 140 cm (voor de breedte)

Druk de folie goed aan en probeer er vervolgens zo min mogelijk over te lopen. Het is niet nodig om de folie erg strak te leggen. Bij het vullen van de vijver zal het folie strak gedrukt worden. Laat aan de rand van de vijver minimaal 50 centimeter folie uitsteken. Bij de randafwerking kan deze rand weggewerkt worden. Folie wat over blijft na het snijden kan gebruikt worden om de bodem extra te versterken. Het is aan te raden om op de bodem van de vijver enkele betontegels te leggen. Hier kan makkelijk op gestaan worden bij de randafwerking en er kan als de vijver gevuld is een plantmanden op te zetten.

4. Randafwerking; let er voordat je aan de randafwerking begint goed op dat de vijver waterpas is. Vooral bij een formele vijver is het niet mooi als de rand scheef is, bij een natuurlijke vijver is het later nog wel mogelijk om een hoogte verschil te verbergen met planten. Voor meer informatie over de vijverrand kunt u terecht op deze pagina van de site tuinieren.nl.

5. Vullen; na het afwerken van de randen kan er begonnen worden met het vullen van de vijver. De vijver kan gewoon gevuld worden met kraanwater. Door de waterstand voor en na het vullen te vergelijken weet je precies wat de inhoud van je vijver is. Na het vullen van de vijver zal het water behandeld moeten worden. Kraanwater is in het grootste deel van Nederland niet geschikt voor waterplanten.

Tuinhuisje
tuinhuisje

Een vijver in de tuin brengt veel materialen met zich mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voer voor de vissen, gereedschap om de rand bij te houden, een net om vuil uit het water te vissen en een waterpomp. Een goede optie om deze spullen net op te bergen is het plaatsen van een tuinhuisje. Kijk voor de mooiste tuinhuisjes eens op deze site.